Polský plakát v novodobém anarchistickém hnutí

S hrdostí Polsku vlastní bychom vám rádi představili menší ukázku polských plakátů z posledních let propagovaných anarchistickým hnutím. Většina plakátů se tiskne pod taktovkou místní anarchistické federace, která má po celém Polsku 11 sekcí. Ze zastoupených skupin vyberme například anarchosyndikalisty Inicjatywa pracownicza, která navazuje na bohatou lokální syndikalistickou tradici i nyní. Další zastoupená skupina, kterou bychom mohli volně přeložit jako Spolek nájemníků i díky těmto plakátům varuje obyvatele před možným vystěhováním doslova na ulici a nabízí možnost společné obrany pomocí přímé akce. S tím je v poslední době spojená represe ze strany státu a následně i reakce nejen v podobě plakátů. Jeden z nich je na podporu uvězněného člověka, který takto bránil invalidní ženu, kterou chtěla policie vyhodit na ulici, přestože měla legální právo na sociální bydlení. Více informací k případu na stránkách ABC. Jako poslední ukázka je díky nekonečné ignoranci a nedotknutelnosti represivních složek informační portál Beztrestná police, který informuje o rostoucí agresivitě ze strany policie a zároveň nových „bezpečnostních“ opatřeních vlády.