Benefit pro Salé

Na sobotu 26.11. se chystá benefit pro Salé. Bude to na Půlce. Bude i koncert, bude nejvíc! Pak bude hodně dloouhá disko rychta. Really; na neděli si nic neplánuj.

sale-benefit