Pozvánky na poslední zářijové víkendy

Konec září je plnej akcí, který můžeme doporučit:
18.-19.9. narozeniny Rozbratu (už 21 let!), Poznaň
25-27.9. Zoro fest, Lipsko (plakáty na Salé)
26.9. ProtestFest, Brno

ProtestFest 2015
Protestfest bude!

Poslední roky každej kvůli něčemu protestuje, hlavně za svůj strach z neznámýho, z cizího. My budeme tancovat na hrobech! Na hrobech vašeho sobectví, na hrobech rozbitých domů, který už dávno mohly fungovat. V místech, kde mohly být výstavy, workshopy, kino, koncerty, ateliéry, infoshopy namísto pustiny. A vdechneme jim život tak, jak by mohly oživnout, kdyby nebylo vyšlapaných cest nezájmu, lhostejnosti, pohodlí a strachu. Ale ten tanec bude i protest proti pokrytectví, předsudkům, xenofobii a vašim zdím z betonu, který už dávno neexistují. Jen v místnosti bez oken se tyhle zdi zdají jako celej svět. Ale stejně tak je náš tanec nadějí, že alespoň někdo vidí skrz mříže. Není revoluce bez tance!
Proč ProtestFest až po dvou letech?

Nechtěli jsme už dál každoroční obvyklou party s průvodem, ze které se pomalu vytrácelo to, díky čemuž ProtestFest vznikl. ProtestFest neměl nikdy být pouze zábavou na jeden den, měl otevírat důležitá a naléhavá témata. Měl poukazovat na problémy, aktivizovat veřejný prostor, podněcovat diskuzi a spojovat je ve formě street party. Jedno doplňovalo druhé a jedno bez druhého není ProtestFest.
Je to poslední ProtestFest?

Nevíme, možná ano, možná ne. Ale Protestest je takový, jaký si ho všichni uděláme. Jeho cílem není být festival, který charakterizuje bariéra mezi návštěvníky a organizátory. Proto ze všeho nejvíc záleží na Vás, neváhejte se zapojit!
Letos všechno jinak.

I ProtestFest bude jiný. Nepůjdeme do Pisárek jako v minulých letech, půjdeme tam, kde vidíme problém a zároveň i jeho řešení. Půjdeme symbolicky na místo, kde mohly být výstavy, workshopy, kino, koncerty, ateliéry, infoshopy namísto pustiny a ruin. Ale nejde nám jen o jedno konkrétní místo, ten problém je širší a má více přesahů. Po celém Brně, a to se netýká jen Brna, ale téměř všech českých měst, je spousta domů, areálů a míst, které by mohly ožít, ale zatím jen pustnou. Místa, která mohla být infrastrukturou, platformou nebo základnou pro množství aktivit ve veřejném prostoru. Místa, kde mohli bydlet lidé bez přístřeší nebo ti, kterým jejich okolí nebylo lhostejné. Místa, která mohla sloužit různým kolektivům – na DIY základě, nehierarchicky, zdola, autonomně a s respektem. Pojďme jim vdechnout život a upozornit na ně. Říct, že chceme nechtěné – ať už jsou to domy nebo lidé.
Přijďte společně s námi zatančit na hrobech domů, které pustly už přespříliš dlouho.

V českých i evropských městech se totiž stále častěji setkáváme s fenoménem nikým nevyužívaných, pustnoucích budov nebo celých areálů, jimž městská administrativa nevěnuje dostatečnou pozornost, nechává je stát ladem a ve chvíli, kdy se z nich stávají ruiny, přikročí k jejich zbourání. V tom okamžiku se otevírá cesta developerům a kapitálu, který často nerespektuje původní zástavbu ani potřeby místních, a necitlivě zasahují do lokality.

To všechno se odehrává v situaci, kdy se tisíce lidí ocitají na ulici bez přístřeší, čelí bezdomovectví, životu na hranici chudoby, nebo nejaktuálněji válečným konfliktům, které je vyhání z jejich původních domovů a nutí je riskovat vlastní životy v boji o nové, bezpečnější a důstojnější zázemí.

A i proto na novém místě a na letošním, možná posledním ProtestFestu, prosím respektujte především okolí, místní obyvatele, lidi bez přístřeší, kteří tyto budovy využívají, zkuste se dívat kolem sebe. Nebuďte lhostejní, nenechte kolem sebe šířit nenávist ze strachu před neznámým a nenechte sebou manipulovat. Bez diskuzí, jen na základě několika floskulí a z klobouku vytahovaných polopravd. Násilí a nenávist nikdy nebyly řešením.
Další info:

Informace o letošním ProtestFestu budeme v pravý čas dále doplňovat. I proto, že letos je ProtestFest spíše než dlouhodobě připravovanou akcí spontánním vyjádřením potřebnosti a reakcí na aktuální témata a problémy, které se nás ve veřejném prostoru dotýkají. Proto pokud vás cokoliv napadne, budete mít nápad a zájem se zapojit, neváhejte a pište a zapojte se!
ProtestFest je takový, jaký si ho všichni uděláme.