Nové číslo časopisu Klíčení v novém!

kliceni-casopis 6x SLÁVA! Časopis Klíčení je s novým číslem v novém krásném kabátě. Moc chválíme celou grafiku a ilustrace! Časopis je u nás samozřejmě k dostání.

Po dlouhé setbě konečně přichází sklizeň. První číslo nového Klíčení spatřilo světlo světa. Časopis Klíčení je určen především dětem, neobsahuje žádné reklamy a jeho obsah je plodem kolektivní pěstitelské činnosti, kterou jeho tvůrci podnikají ve svém volném čase. Ač časopis chce přispět především k zábavě a volnému růstu, poskytuje živiny z půdy, která je prosycena touhou po svobodě, láskou k přírodě, tolerancí, spoluprací a potřebou sdílení. Není tedy náhodou, že podtitul prvního čísla zní „rosteme jak dříví v lese“, protože růst v lese znamená růst ve společenství, reagovat na podněty z okolí a toto okolí také sám aktivně ovlivňovat. Nutno však dodat, že lesy jsou různé, stejně jako osudy stromů, které je tvoří. Společně s dětmi se tak ptejme, v jakém lese bychom chtěli žít právě my? Rádi bychom, aby vás informace, které naleznete v tomto čísle věnovanému dřevu a lesům, nejen pobavily, ale také probudily vaši zvídavost a rozproudily tok otázek.
V časopise se seznámíte s postrachem galaxie – pirátkou Mykynou Šavelovou a její tlupou, kteří se společně vydají na pomoc planetě stromů. Následující stránky vás sice z vesmíru zavedou opět na Zem, avšak do místa pro nás stále vzdáleného – do Amazonie. Dále se dozvíte, jaká úskalí se mohou skrývat za touhou pomáhat. A když už je řeč o té pomoci , poradíme vám, jak helfnout těm nejmenším a potřebným a postavit azylový hmyzí hotel pro včelky bez domova. U práce je příjemné si povídat, a tak mohou padnout různé otázky, třeba taková, kterou položí hrdinka dalšího příběhu: „Kolik je vlastně těch bohů?“ Z vesmíru na Zem, k bohům a zpět, další listy časopisu rostou na stromě, v lese a tam také zůstaneme až do konce. Tak buďte tiše a pozorní, ať vám něco neunikne.